Toyota RAV4 Цена: 888 тыс.руб. Пробег: 133 тыс.км.